Ylläpito

Sotungin Vesiosuuskunta, häiriötilanneohje

Jos vesihuoltoverkkoon on tullut vaurio
1. Ilmoita vaurioista LVI-Trio Oy:lle puh. 09-8386450 (24/7)
2. Jos vuoto on oman kiinteistön alueella, sulje tonttisulkuventtiili
3. Ilmoita vaurioista Sotungin Vesiosuuskunnalle, puh. 040 867 4230

Jos jätevesipumppaamossa on häiriö (merkkivalo palaa)
1. Lopeta veden käyttäminen
2. Ilmoita vaurioista Linmar Oy:lle puh. 040 550 9817 (24/7)
3. Ilmoita vaurioista Sotungin Vesiosuuskunnalle, puh. 040 867 423

Sotungin Vesiosuuskunta määritellään talousvettä toimittavaksi vesilaitokseksi.
Talousvettä toimittavan laitoksen on tiedotettava toimittamansa veden laadusta ja riskinarvioinnin suorittamisesta ja sen yhteenvedosta veden käyttäjille:
"Riskinarviointi on tehty Maailman terveysjärjestön suositteleman Water Safety Plan -periaatteen mukaisesti. Terveydensuojeluviranomainen on hyväksynyt riskinarvioinnin
6.2.2020. Vesiosuuskunta käyttää HSY:n vesihuollon tuottamaa talousvettä, joten vesiosuuskunnan
osalta valvotaan sellaisia muuttujia, joiden pitoisuuteen vesijohtoverkostolla voi olla vaikutusta. Riskinarvioinnin perusteella tutkimustiheyttä
on ei ole tarvetta lisätä eikä tutkia sellaisia muuttujia, jotka eivät sisälly sosiaali-
ja terveysministeriön talousvesiasetuksessa 1352/2015 säädettyihin muuttujiin."